Główną domeną naszego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie tworzyw sztucznych - poprodukcyjnych, mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na otaczające środowisko naturalne poprzez działania zmierzające do zagospodarowania folii i wielowarstwowych kompozytów foliowych.

   Proponujemy współpracę na korzystnych warunkach cenowych i logistycznych z firmami, które w swojej działalności wykorzystują materiały niezadrukowane, takie jak: PP, CPP, PET, PET/PE, PET/ALU/PE, PE/PA i OPA.

   Nasza firma działa na terenie Unii Europejskiej. Importujemy materiały z Włoch, Niemiec, Belgii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii.

   Gwarantujemy w pełni profesjonalną obsługę nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim.